søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
06-11-2022
Tonny Parnell

Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland  

Udvikling af ny fingerplan 2.0

Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983

fingerplan 2.0
Revision af Fingerplan2019 - Ny fingerplan 2.0
Forslag og tanker fra min henvendelse til Bolig- og planstyrelsen i 2013 hvor vi, J.fr. Fingerplan2013, fik frigivet en lille flig ved Kelleris Hegn

Hovedstaden og Hovedstads Regionen er vokset ud af Fingerplanen
Print PDF fil her

Hvis Helsingør skulle ønske sig ændringer i forhold til fingerplanen, skulle det være:

1. ("Lillefingeren") der skulle give Helsingør udbygningsmuligheder ligger 50% ude i Øresund, og der kan vi ikke bygge boliger eller industri. - -- - Flyt Lillefingeren således Helsingør kan udvikle sig Nord/vest. - - Fingerplanen har været nyttig indtil 2000, men nu kommer Helsingør i klemme i et "overdrevet" forsøg på at visualisere den perfekte hånd i fingerplanen, - - Fingerplanen skal nytænkes, - eller tanken skal begrænses til et langt mindre geografisk område. - - - Vi kan også se hvordan fingerplanen hæmmer udvikling af Frederikssund og på den anden side af fjorden.

2. Man kunne måske dyrke tanken om udvikling i "satellit områder" uden for en geografisk afstand fra hovedstaden - - f.eks. har vi en satellit "Slangerup" som er klemt inde i den nuværende fingerplan. - De gode intentioner i Fingerplanen slutter før Slangerup.

3. En revision af Fingerplanen - Plandirektivet, skal samtænkes i/med en kommende Ring6½ og en fast HH-forbindelse idet Nordsjælland og Helsingør´s fremtidige udvikling i høj grad vil afhænge af tilgængelighed til den nye infrastruktur efter en kommende ny HH-forbindelse.

Fra 1982-2021 var jeg aktiv developer og havde mange tanker om Helsingør og Nordsjælland. - - 
Tiden er i dag løbet fra de tanker. . . ? - - Eller måske har tiden netop modnet de tanker.?

Op til revision af/til fingerplan 2013 arbejdede jeg på at skaffe udvidelse af byggemuligheder i Helsingør i forhold til den daværende fingerplan 2007 under revision. - - Helsingør fik en lille flig af en gammel transport korridor ved Kelleris Hegn, hvilket gav lidt luft hvis/når Kommunen inddrog fallerede industriområder til udvikling/modernisering af Espergærde.
Der skulle medgå 6 år inden Kommunen rent faktisk fandt ud af at fingerplan2013 gav mulighed for boligbyggeri på kommunens egne og naboejendommens arealer ved Kelleris Hegn. - det kunne jeg og mange andre ikke vente på.

Jeg havde dengang håbet på et større "satellit område" til boligbyggeri mellem Gurre og Nygård, (Se vedhæftet foto) - som var indtænkt i en ønsket linjeføring for RING5 - 6½

Vi har nu fået et SUPERHOSPITAL i Hillerød, og Frederikssund samt Fredensborg ønsker en bedre , - såvel bane som motorvej´s infrastruktur fra den kommende HH-forbindelse, - over Fredensborg - det nye SUPERHOSPITAL Hillerød og en "bue" så tæt på Frederikssund´s nye bydel "Vingen", som muligt.

Når vi kun har et HOSPITAL i Nordsjælland, må der være helt klare parametre - "livsvigtigt" og en høj-prioritet at Infrastrukturen kan "bære" en hurtig adgang under alle forhold og fra hele Nordsjælland. - - også derfor skal RING5 føres nord om Kvistgård, - over Fredensborg - mod SUPERHOSPITALET Hillerød. (den korteste afstand for 63.000 borgere i Helsingør)

Hvis undersøgelser viser at en underboring omkring Skotterup (den lysBlå stiblede linjeføring) vil være at foretrække, kan en optimal indfletning fra Helsingør til RING5 - 6½ rykkes de 7-800 meter mod syd og tættere på "hullet", - - hvilket også vil give industriområdet i Kvistgård en bedre indfletning til den nye infrastruktur.

Samtænkning af en gunstig indfletning for Helsingør, til Europas nye landfaste rute fra Gibraltar til Sct. Petersborg og en revision af Fingerplan2019 er skæbnesvangert afgørende for hele Nordsjællands udvikling og vil betyde en miljømæssig (forbedring) og en "klog" reduktion i udledning af drivhusgasser. (Transport stod for 1/4 af EU's samlede CO2-emissioner i 2019)

Mulighederne i "den lille flig" Helsingør fik til boligbyggeri i 2013 er nu opbrugt og fingerplanen begrænser igen udviklingsmulighederne. - - Helsingør er tilbage til før 2008 hvis ikke der skabes mulighed for et større område til miljø og energivenlige boliger til børnefamilier.

Måske har tiden modnet tanken i vedhæftet skitseforslag (fra 2010) hvor udvikling af vores infrastruktur i en krisetid, og grøn omstilling har øget behovet for et miljøvenlig boligområde udenfor bykernen.

I dag påvirker urbanisering klimaregnskabet positivt, - modsat hvad man tidligere har antaget. Forklaringen er kortere afstand til resaurcer og især energiressourcer - El - Vand og Varme, - Miljøvenlig (CO2 emissionsfri Fjernvarme) - - Vand fra kontrollerede kilder/værker og miljøvenlig affaldshåndtering.

Helsingør har forholdsvis mange Almene boliger og socialt udsatte boligområder som giver problemer med ghetto dannelse og den demografiske udvikling.

Helsingør Kommune har udlagt store arealer Nordvest for den gamle Nordgående trafikkorridor til Nationalpark, uden at tænke på fremtiden og udviklingsmuligheder. - - - Det kan blive nødvendigt for Kommunen at tilbagekalde enkelte arealer til udvikling og boligbyggeri.


.
. Fb Se også  kommenter Coments    Print ArtikelPrint    Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER